Estructura del sistema educatiu

Share
Si bé a la LOE hi ha pocs canvis importants en la configuració del sistema educatiu vigent, sí que cal ser conscient que s'hi han fet lleugers retocs a l'estructura creada a partir de la LOGSE ​
​Tots els drets reservats