Envelliment i salut mental: més enllà dels 65 anys. Exploració diagnòstica de la relació existent entre malaltia mental i procés d'envelliment