UdiGital.edu: experimenta, juga i aprèn a través de les TIC

Share
Aquest projecte està inspirat en el construccionisme i combina temes d’innovació educativa, TIC a l’educació i TIC per al desenvolupament. Té un fort component de divulgació cientificotecnològica i de foment del talent i la innovació, però va un pas més enllà i vol estudiar com les tecnologies TIC-Media, ben utilitzades, poden ajudar a desenvolupar un pensament creatiu i a construir una consciència crítica ​
​Tots els drets reservats