El acceso a la dirección escolar en los centros públicos del País Vasco

Share
Sobre la precària situació de les direccions escolars a Espanya i la necessitat de crear un model de direcció que respongui als reptes que haurien d'assumir els centres educatius immersos en una societat globalitzada i dinàmica ​
​Tots els drets reservats