El Gos com a facilitador del treball socioeducatiu amb nens amb necessitats educatives especials