La Qualitat dels programes de prevenció universal de drogodependències en l’àmbit educatiu: possibilitats i dificultats per aplicar les orientacions sobre bones pràctiques

Jiménez Barahonda, Lidia
Share
El present article té per objectiu presentar els aspectes que defineixen la qualitat dels programes de prevenció universal de drogodependències en l’àmbit educatiu, a partir de les orientacions autonòmiques i europees sobre qualitat i bones pràctiques en programes de prevenció. Per tal d’observar les possibilitats i dificultats que sorgeixen en la pràctica real d’aquestes intervencions, s’ha desenvolupat un total de tres entrevistes a tres responsables de programes de prevenció de drogodependències que es desenvolupen actualment a la comarca del Maresme (Barcelona). Les entrevistes s’han elaborat a partir dels criteris d’eficàcia que defineixen la qualitat d’aquest tipus de propostes. Els resultats mostren que els tres programes tenen aspectes en comú, com per exemple l’edat dels participants (entre 12 i 16 anys), el fet de tenir en compte els seus coneixements, les seves experiències i els seus factors de risc i de protecció en relació als consums i les drogues en general, a més a més d’implicar a altes àmbits en el procés de prevenció, a part de l’educatiu (programes multisectorials). Es destaca l’adequació de l’inici dels programes de prevenció universal en l’etapa de l’adolescència, com a moment vital idoni; la importància de l’ús del model d’influència social com a estratègia funcional d’intervenció; la introducció dels programes en el si del currículum escolar de cada centre d’ensenyament secundari; l’avaluació com a procés o tasca menys aprofundida de totes les que ha de contenir un programa de tipus socioeducatiu ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització