Estudi sobre les ofertes formatives dirigides a les dones d’origen immigrat de Salt

Share
El present article té com a finalitat conèixer les necessitats formatives de les dones d’origen immigrat de Salt per a poder analitzar la coherència d’aquestes necessitats amb els recursos formatius que actualment s’ofereixen al territori. Per a recollir aquestes dades s’han utilitzat enquestes i entrevistes; concretament, s’ha recollit la informació a partir de 28 enquestes realitzades a dones de tres recursos diferents, 11 entrevistes també a dones que hi participen i, per últim, 3 entrevistes a educadors/es d’aquests mateixos recursos. L’objectiu de les enquestes i entrevistes dirigides a les dones ha estat, per una banda, conèixer les característiques del col·lectiu al qual es pretén formar –perfil sociodemogràfic- i altres aspectes concrets en relació el seu procés d’emigració; i d’altra banda, conèixer la seva opinió sobre els recursos formatius als quals assisteixen, així com també les expectatives d’aprenenatge i les necessitats formatives que consideren no tenir cobertes. Les entrevistes realitzades a educadors/es de tres recursos diferents han aportat informació sobre la seva tasca educativa així com també la visió que tenen en quant als processos formatius de les dones que atenen. A partir d’aquests resultats i aportacions, s’oberva com alguns dels ítems analitzats sobre el seu perfil sociodemogràfic de les dones són força homogenis mentre que altres qüestions són vistes des de diferents punts de vista per la gran diversitat de situacions i experiències existents ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització