La gestió del regadiu a Catalunya: plans, actors i reptes de futur