Disseny, construcció i caracterització de zimògens de ribonucleases