Uso de software libre para el estudio del esfuerzo pesquero en la costa de Cataluña [Pòster]

García, J.A.
Gorelli, G.
Carreton, Marta
Martínez, L.
Company, Joan B.
Share
Pòster sobre l'ús de software lliure per a l'estudi de la pesca a la costa catalana ​
​Tots els drets reservats