Interplay between R513 methylation and S516 phosphorylation of the cardiac voltage-gated sodium channel

Text Complet
InterplaybetweenR513.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Arginine methylation is a novel post-translational modification within the voltage-gated ion channel superfamily, including the cardiac sodium channel, Nav1.5. We show that Nav1.5 R513 methylation decreases S516 phosphorylation rate by 4 orders of magnitude, the first evidence of protein kinase A inhibition by arginine methylation. Reciprocally, S516 phosphorylation blocks R513 methylation. Nav1.5 p.G514C, associated to cardiac conduction disease, abrogates R513 methylation, while leaving S516 phosphorylation rate unchanged. This is the first report of methylation-phosphorylation cross-talk of a cardiac ion channel ​
​Tots els drets reservats