Endohedral metal-induced regioselective formation of bis-prato adduct of Y3N@ Ih-C80 and Gd3N@ Ih-C80

Text Complet
EndohedralMetalInduced.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Regioselective bisaddition of M3N@Ih-C80 (M = Y, Gd) was observed for the first time in the Prato reaction with N-ethylglycine and formaldehyde. The main kinetic bisadduct of Y3N@C80 was determined to be a [6,6],[6,6] adduct by 1H and 13C NMR and vis/NIR spectroscopy, and it converted to a mixture of regioisomers upon heating via a sigmatropic rearrangement. The main kinetic bisadduct of Gd3N@C80 (the [6,6],[6,6] adduct on the basis of vis/NIR data) existed stably under thermal conditions without isomerization. The likely position of the second addition of the Gd3N@C80 bisadduct was predicted by DFT calculation ​
​Tots els drets reservats