Dinuclear ru-aqua complexes for selective epoxidation catalysis based on supramolecular substrate orientation effects

Text Complet
DinuclearRu-Aqua.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Ru-aqua complex {[RuII(trpy)(H2O)] 2(μ-pyr-dc)}+ is a powerful epoxidation catalyst for a wide range of linear and cyclic alkenes. High turnover numbers (TNs), up to 17000, and turnover frequencies (TOF), up to 24120 h-1 (6.7 s -1), have been obtained using PhIO as oxidant. This species presents an outstanding stereospecificity for both cis and trans olefins towards the formation of their corresponding cis and trans epoxides. In addition, it shows different reactivity to cis and trans olefins due to a substrate orientation supramolecular effect transmitted by its ligand scaffold. This effect together with the impressive reaction rates are rationalized using electrochemical techniques and DFT calculations. A new Ru-aqua complex that behaves as a powerful epoxidation catalyst for a wide range of linear and cyclic alkenes is reported. High turnover numbers and frequencies are obtained by using PhIO as oxidant. The complex shows an outstanding stereospecificity for both cis and trans olefins towards the formation of their corresponding cis and trans epoxides ​
​Tots els drets reservats