Cis/trans Coordination in olefin metathesis by static and molecular dynamic DFT calculations

Text Complet
cis-transCOORDINATION.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
In regard to [(N-heterocyclic carbene)Ru]-based catalysts, it is still a matter of debate if the substrate binding is preferentially cis or trans to the N-heterocyclic carbene ligand. By means of static and molecular dynamic DFT calculations, a simple olefin, like ethylene, is shown to be prone to the trans binding. Bearing in mind the higher reactivity of trans isomers in olefin metathesis, this insight helps to construct small alkene substrates with increased reactivity ​
​Tots els drets reservats