The activation mechanism of Fe-based olefin metathesis catalysts

Text Complet
activation-mechanism.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Density functional theory calculations have been used to describe the first turnover for olefin metathesis reaction of a homogenous Fe-based catalyst bearing a N-heterocyclic carbene ligand with methoxyethene as a substrate. Equal to conventional Ru-based catalysts, the activation of its Fe congener occurs through a dissociative mechanism, however with a more exothermic reaction energy profile. Predicted upper energy barriers were calculated to be on average ∼2 kcal/mol more beneficial for Fe catalyzed metathesis. Overall, this present computational study emphasises on advantages of Fe-based metathesis and gives a potential recipe for the design of an efficient Fe-based olefin metathesis catalysts ​
​Tots els drets reservats