Avaluació d'un dispositiu basat en membranes polimèriques per a la determinació de fosfat en aigües naturals