Anàlisi territorial de la vulnerabilitat dels recursos hídrics davant del canvi climàtic