Otros factores físicos de importancia para los seres vivos: luz, temperatura, corriente

Full Text
Share
Capítol 9 del llibre 'Conceptos y técnicas en ecología fluvial' que es refereix a la influència de factors com la temperatura de l'aigua, la disponibilitat de llum i la velocitat de la corrent en els organismes que viuen en els sistemes fluvials ​
​Tots els drets reservats