Otros factores físicos de importancia para los seres vivos : luz, temperatura, corriente

Text Complet
Compartir
Capítol 9 del llibre 'Conceptos y técnicas en ecología fluvial' que es refereix a la influència de factors com la temperatura de l'aigua, la disponibilitat de llum i la velocitat de la corrent en els organismes que viuen en els sistemes fluvials ​
​Tots els drets reservats