Global Atlas Mobile Application for IRENA Organization

Rey Pérez, Amelia del
Share
Presentació sobre el projecte 'Global Atlas' a iniciativa de l'organització internacional IRENA (International Renewable Energy Agency), consistent en una aplicació mòbil i sobre els diferents aspectes tècnics relacionats amb aquesta aplicació ​
​Tots els drets reservats