Density functional study of ternary FexCoy Niz (x + y + z = 7) clusters

Text Complet
Density-functional.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
We report a study of magnetic, electronic and structural properties of free standing FexCoyNiz clusters with x + y + z = 7 using density functional theory. We analyze the dependence of the structural phase diagram, the local magnetic moments and the geometrical properties of these ternary clusters as a function of the concentration in the whole concentration range. We also introduce and test an alternative definition of the chemical order based on bond order descriptors. A reactivity and stability study is performed by computing electronic properties such as the (vertical) ionization potential, electron affinity, electro negativity and band gap. Calculation of condensed Fukui indexes using 3D-space analysis atomic definitions is carried out in order to predict the most favorable adsorption sites toward electron donor species ​
​Tots els drets reservats