The iron (II) complex [Fe(CF3SO3)2(mcp)] as a convenient, readily available catalyst for the selective oxidation of methylenic sites in alkanes

Text Complet
Iron(II)Complex.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The efficient and selective oxidation of secondary C-H sites of alkanes is achieved by using low catalyst loadings of a non-expensive, readily available iron catalyst [Fe(II)(CF3SO3)2(mcp)], {Fe-mcp, [mcp=N,N'-dimethyl-N,N'-bis(2-pyridylmethyl)cyclohexane-trans-1,2-diamine]}, and hydrogen peroxide (H2O2) as oxidant, via a simple reaction protocol. Natural products are selectively oxidized and isolated in synthetically amenable yields. The easy access to large quantities of the catalyst and the simplicity of the C-H oxidation procedure make this system a particularly convenient tool to carry out alkane C-H oxidation reactions on the preparative scale, and in short reaction times ​
​Tots els drets reservats