EPR detection of Fe(V)=O active species in nonheme iron-catalyzed oxidations

Text Complet
EPRdetection.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Very recently, in situ cryospray-assisted variable temperature mass spectrometry (VT-MS) has been used to obtain the first convincing evidence for a HO-Fe-V=O intermediate in the catalyst system [((Me2)PyTACN) Fe-II(OTf)(2)] (4)/H2O2 ((Me2)PyTACN = 1-(2'-pyridylmethyl)-4,7-dimethyl-1,4,7-triazacyclononane, OTf = OSO2CF3). The herein presented EPR spectroscopic study of the same system witnesses the formation of S = 1/2 reactive iron species. Its EPR parameters, in combination with its reactivity pattern toward cyclohexene and with independently obtained VT-MS data, allow for its reasonable assignment to the reactive [((Me2)PyTACN)Fe-V=O(OH)](2+) (4c) species ​
​Tots els drets reservats