Disseny d’una plataforma amb NI CompactRIO per la regulació de velocitat en cascada d’un motor de corrent continu