Proposta de model per mesurar el valor percebut, la satisfacció i la lleialtat a les destinacions turístiques transfrontereres

Localització