La reflexió sobre la pròpia pràctica: una eina per progressar en l’ensenyament de les matemàtiques