Creació d’un producte turístic adequat al mercat xinès: Temps de Flors com a exemple

Localització