Estudis cinètics i estructurals de la trans inteïna Npu DnaE de "Nostoc punctiforme"