Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d'estudi de l'Europa meridional

Share
La tesi doctoral "Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d’estudi de l’Europa meridional" aprofundeix en la gestió del regadiu des d’una perspectiva territorial, tot definint i aplicant el Model de Gestió Territorial del Regadiu i aplicant una metodologia basada en l’anàlisi qualitativa. La recerca ha radiografiat la gestió de tres canals de regadiu de caràcter multifuncional (canal Segarra-Garrigues, Lleida; canal de la Neste, Hautes-Pyrénées; i canal de la Muzza, Lombardia) a partir de l’anàlisi de la naturalesa de cadascuna de les parts interessades, identificant així els reptes que afronta cada model de gestió a curt i mig termini i extrapolant-ne bones pràctiques.Els resultats obtinguts posen de manifest com la contraposició d’interessos, demandes, prioritats i relacions de poder està estretament lligada al reconeixement mutu entre actors així com a la seva representativitat dins del model de gestió del canal de regadiu. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització