Cultura, identitat i diversitat: projecte de creació d'un centre d'experimentació cultural i artística