Estudi patrimonial dels castells de la comarca de la Selva: anàlisi de casos Montsoriu i Sant Joan

Pérez Chicharro, Adrià
Share
Aquest treball pretén, en primer lloc, donar una idea del concepte de patrimoni i quina és la seva aplicació concreta en l’àmbit de les fortificacions. A partir d’aquí s’analitza la legislació patrimonial per intentar esbrinar com actua la llei davant aquest patrimoni, tant les mesures estatals com les autonòmiques. D’una manera general i d’una forma específica pel que fa referència al patrimoni arquitectònic i més concretament als castells o fortificacions. En segon lloc pretén fer l’anàlisi del què considerem un castell, quins tipus hi ha, els seus materials, les parts i algunes altres característiques que tenen aquestes edificacions que considero importants per poder entendre conceptes que trobarem més endavant en el treball. Tot això es contextualitzarà en les fortificacions a Espanya, Catalunya i de forma específica a la comarca de la Selva. I en tercer i darrer lloc pretén fer una anàlisi i un estudi de les principals característiques i la situació actual de les fortificacions de la comarca de la Selva. Estudiar aspectes com la seva situació geogràfica, la seva fundació o el seu estat, per a partir d’ells fer una anàlisi de la seva valorització patrimonial a partir del coneixement de les intervencions arquitectòniques i les restauracions que s’hi han fet, les visites que reben, la participació de la comunitat, la implicació política, el seu valor, etc. Aquests factors m’ajudaran a obtenir les respostes oportunes per esbrinar la situació patrimonial en què es troben, és a dir, quines són les raons que poden portar a una millor conservació i estudi d’unes i ha un total abandonament d’altres, i per tant quines són les diferents implicacions de la societat i en conseqüència quines diferents valoritzacions se’n fa ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització