Els Plànols d'en Joan Papell i Llenas sobre Figueres a la segona meitat del segle XIX: cartografia històrica de Figueres

Localització