La Lògica dels errors de la parla espontània en llengua catalana