Asymmetric epoxidation with H2O2 by manipulating the electronic properties of non-heme iron catalysts

Text Complet
AsymmetricEpoxidation.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
A non-heme iron complex that catalyzes highly enantioselective epoxidation of olefins with H2O2 is described. Improvement of enantiomeric excesses is attained by the use of catalytic amounts of carboxylic acid additives. Electronic effects imposed by the ligand on the iron center are shown to synergistically cooperate with catalytic amounts of carboxylic acids in promoting efficient O-O cleavage and creating highly chemo-and enantioselective epoxidizing species which provide a broad range of epoxides in synthetically valuable yields and short reaction times ​
​Tots els drets reservats