Castells, sardanes i toros: les disputes culturals dels nacionalismes durant el franquisme