Problemes de les estètiques i de les identitats: el sentit comú de l'homologia estructural