Pel valor de la quotidianitat: proposta per a la millora i la recuperació del jardí històric de la Casa Cendra d’Anglès

Localització