Estudi braquigràfic: les abreviatures de la llengua catalana anteriors al segle XIV

Localització