La Romanització i el món rural d'època romana al nord-est català: l'exemple de la Casa del Racó

Localització