Tecnologia

La seguretat

A l’apartat de Tecnologia es crea un espai comú en el qual participem els diferents àmbits tecnològics que convivim en el marc de l’Escola Politècnica Superior, a partir de la reflexió sobre un tema transversal. En el primer número es va parlar de diferents maneres d’entendre la mesura de les longituds. En el segon les reflexions es van centrar en l’obsolescència tecnològica. En el tercer número el tema central han estat els imprevistos i la incertesa tècnica. En el quart número, el factor temps. Finalment en el cinquè número vàrem presentar diversos articles parlant del factor cost. La nova proposta per a aquest número 6 és la reflexió des de diferents perspectives de l'àmbit tecnològic sobre la seguretat en diferents àmbits i des de diferents perspectives.

Canvi i innovació en el camp de la seguretat
S. Amat   Arquitecte Tècnic i Enginyer de la Construcció, professor del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Parlar de seguretat és abordar molts conceptes al mateix temps, conceptes molt diferents, com ara seguretat viària, seguretat informàtica, seguretat militar, seguretat financera, seguretat industrial, seguretat nuclear, etc. En aquest article només pretenc fer alguna petita reflexió sobre l’anomenada seguretat en el treball, dins del món laboral. .
llegir +
 

Seguretat informàtica
A. Bueno.   Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

El camp de la seguretat informàtica és increïblement extens, avui en dia. No passa una setmana sense que als mitjans de comunicació aparegui una notícia que parli d’un grup de hackers, d’un virus o d’una feblesa descoberta en alguna xarxa social o de jocs en línia. Hi ha professionals que, de forma independent o com a part d’una consultoria, es dediquen exclusivament a diferents aspectes de la seguretat aplicada a la informàtica i les comunicacions. Hi ha graus i màsters, conferències, publicacions... En una paraula: inabastable.
llegir +
 

Seguretat de màquines i marcatge C.E.
J. Ma Güell.  Departament de Física

El primer text normatiu, anomenat Directiva de màquines, de l’any 1989, ha anat evolucionant, i des del 29 de desembre del 2009 les màquines que es comercialitzin a la Unió Europea han de complir la Directiva(1) 2006/42/CE, transposada(2) pel Reial decret 1644/2008, «pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines», i que fa referència al procediment que dóna presumpció de conformitat quant a condicions de seguretat de les màquines.  
llegir +

La probabilitat de risc zero en la indústria: el problema estadístic sense solució
P. Daunis i Estadella.  Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada

La recerca del risc zero és, sens dubte, el més gran repte de la seguretat industrial, ja que els riscos poden comportar accidents i aquests, al seu torn, un augment dels costos de producció per les indemnitzacions, reparacions, investigacions i mala imatge de l’empresa. L’anàlisi dels riscos permet dissenyar l’estratègia de prevenció d’accidents amb l’objectiu de millorar la seguretat industrial.
llegir +