Presentació

 

Teniu a la vostra pantalla el sisè número de la Repista, una publicació digital que des del 2007 ha volgut reflectir i difondre l’activitat i les inquietuds del col•lectiu de l’EPS. En els inicis ens marcàvem els objectius de:
  1. Fomentar l’interès pels temes tecnològics d’una manera divulgativa; integrant tots els membres de la comunitat universitària de l’EPS.
  2. Servir d’espai d’opinió i debat sobre temes actuals relacionats amb els estudis i amb l’entorn laboral dels futurs titulats.
  3. Ser una eina d’imatge corporativa i de divulgació de l’EPS.
La rEPiSta s’ha esforçat per combinar informació transversal i especialitzada. La col•laboració d’un munt de companys i companyes de l’Escola ha permès presentar molta informació i, sens dubte, fer visibles activitats o coneixements que malgrat la proximitat no coneixíem. La contribució de les empreses del Patronat ha estat imprescindible per explicar una institució formativa que pretén la integració dels graduats en el món laboral. Val la pena destacar la presència en aquestes pàgines d’antics estudiants, testimonis de la vàlua de molts dels que han passat per les nostres aules i que acaben essent el millor test d’eficiència que es pot fer.

Els membres de l’equip de redacció n’estem molt satisfets i agraïts. Tanmateix, el canvi en la situació de la universitat en aquests quatre anys i escaig, sobretot pel que fa a la capacitat de dedicació, ens porta a deixar en suspens la preparació de més números. Queda, com a mínim, aquesta petita sèrie com a testimoni de la vida de l’EPS. Nosaltres ens ho hem passat bé; esperem haver aconseguit la vostra simpatia.

Consell de redacció de la rEPiSta
Lluís Bosch, Martí Fàbregas, Joan Fontàs, Narcís Gascons, Joan Puigmal


Han col·laborat en aquest número:

Salvador Amat, Antonio Bueno, Pepus Daunis, Oscar Elgarrista, Martí Fàbregas, Narcís Gascons, Josep Ma Güell, Fernando Julian, Ignasi Selga,  Isabel Villaescusa, Associació d'Estudiants d'Industrials (AEdI), Grup de Recerca en Tecnologia Alimentària (GRCT49), Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica (GRMT).