Recerca i transferència tecnològica

Els grups de recerca de l'EPS es presenten

El Laboratori de Gràfics i Imatge (GILab)

foto
El Laboratori de Gràfics i Imatge (GILab) és un grup de recerca de la Universitat de Girona, dirigit pel Dr. Mateu Sbert, i que està adscrit a l'Institut d'Informàtica i Aplicacions i a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Està format per 6 doctors, 8 estudiants de doctorat i un nombre important d'estudiants en formació que col•laboren en diversos projectes. La recerca i transferència del grup es desenvolupen principalment en els camps d'informàtica gràfica i processament d'imatge.
llegir +

Enginyeria i Gestió del Reg: Ús d’aigües regenerades en instal•lacions de reg per degoteig

foto
L’aigua és un recurs escàs, imprescindible per al desenvolupament humà. A Catalunya, la variabilitat pluviomètrica típica del clima mediterrani, així com l’increment de població dels darrers anys i el desenvolupament econòmic lligat a les activitats industrials, turístiques i agràries, que concentren el consum d’aigua en determinats períodes de l’any, produeix una gran pressió sobre els recursos hídrics convencionals, bàsicament sobre les aigües superficials i subterrànies.
llegir +

Laboratori Metalls i Medi Ambient: Utilització de residus vegetals per eliminar metalls de les aigües

foto
Els metalls pesants (crom, plom, coure, cadmi, zinc, etc.) són tòxics fins i tot a baixes concentracions. Com a més a més no són biodegradables, el seu efecte es veu incrementat per la seva acumulació a través de la cadena alimentària. A causa de la major conscienciació de l’impacte que les activitats industrials tenen sobre el medi ambient, hi ha una major pressió sobre governs i empreses per reduir la contaminació.
llegir +