Tecnologia

Reflexions a l'entorn de l'obsolocència tecnològica

S’entén com a obsolescència la depreciació d’un producte com a conseqüència del progrés tècnic; aquesta depreciació pot ser causada per diversos motius: l’aparició de tecnologies millors, un canvi de moda o tendència, un deteriorament del producte o un canvi de situació del mercat. En aquest segon número de la rEPiSta recollim una conjunt d'articles amb diferents perspectives a l'entorn del tema de l'obsolocència.

Màquines elèctriques rotatives que passen de l’obsolescència a la reubicació

foto
Igual que passa amb altres dispositius i altres àmbits del camp tecnològic, hi ha determinats tipus de motors elèctrics i sistemes de regulació de velocitat que han passat a ser obsolets amb possibilitats pràcticament nul•les de trobar-los aplicats actualment en la indústria. Altres estan clarament en recessió, de manera que encara els podem trobar en funcionament, però la tendència és que es vagin substituint per sistemes més actuals.
llegir +

L’obsolescència en les instal•lacions ramaderes

foto
En el cas de les instal•lacions ramaderes un dels aspecte que en els últims anys està afectant més a l’obsolescència és el canvi de normatives comunitàries en relació al benestar dels animals de granja. Aquestes normatives que poc a poc van entrant en vigor, van forçant a la renovació dels equipaments de granja, en la majoria dels casos molt abans de finalitzar la seva vida útil. Des de mitjans dels anys 80 s’ha impulsat una corrent a nivell europeu per tal de millorar les condicions de benestar dels animals de granja.
llegir +

Obsolescència en la informàtica i les comunicacions

foto
La informàtica i les comunicacions són una mica especials pel que fa a l’“obsolescència”, ja que ambdós camps evolucionen molt ràpidament. Tothom experimentarà (o ja ha experimentat) l’obsolescència de molts aspectes relacionats amb les comunicacions i la informàtica al llarg de la seva vida (tot i que encara no sigui gaire llarga). A continuació repassarem alguns d’aquests aspectes obsolets, tant des del punt de vista tecnològic (quan hi ha coses millors) com del funcional (quan ja no es pot fer servir).
llegir +

Els atles de mecanismes

foto
Des del punt de vista mecànic, darrere de qualsevol màquina trobem un mecanisme. El mecanisme és l’esquema geomètric ideal que permet descriure la relació entre els moviments de cada element de la màquina en funció de les mides mínimes necessàries de cada element i de les connexions que hi ha entre els elements. Per tant, quan un dissenyador vol aconseguir un moviment determinat la primera tasca que se li presenta és buscar un o més mecanismes que donin el moviment desitjat.
llegir +

Encofrats i bastides, un exemple de l’obsolescència en l’àmbit de l’edificació

foto
En l’àmbit de l’edificació com succeeix en altres àmbits tecnològics l’obsolescència es fa palesa en diferents camps. Podríem parlar de la maquinària de construcció que en els últims anys ha patit tal evolució que ha deixat obsoletes màquines que fins fa 10 anys eren molt utilitzades (canvi del sistema d’accionament per cables per l’accionament hidràulic). Aquest fet també es posa de manifest en les petites eines utilitzades en els diferents oficis de la construcció, en els sistemes constructius i en els materials utilitzats en la construcció (desaparició del plom, abolició progressiva del PVC) entre d’altres. Però nosaltres ens centrarem en l’obsolescència que s’ha pogut observar en els darrers anys en els anomenats mitjans auxiliar: encofrats i bastides.
llegir +