Recerca i transferència tecnològica

SEGUINT EL FIL DE LA RECERCA
L’activitat de recerca en l’àmbit tecnològic de la UdG

No es pot concebre la docència universitària sense que vagi acompanyada d’una intensa activitat de recerca. El saber creix contínuament i va obrint nous camins a la humanitat. La universitat ha de ser capaç de crear coneixement per transferir-lo a la societat i per crear professionals aptes que la facin avançar.
La recerca en el desenvolupament tecnològic és un objectiu prioritari de la Unió Europea, que ja des de fa temps adverteix contínuament sobre el retard que tenim en comparació del Japó i els Estats Units. La Unió té clar que la força motriu del creixement econòmic i social —especialment pel que fa a la creació de llocs de treball— és el desenvolupament científic i tecnològic.
Molts dels docents de l’EPS porten a terme a la vegada, en els seus departaments o instituts, dins els grups de recerca dels quals formen part, una activitat de recerca i transferència que val la pena ressaltar en aquestes pàgines.
El grup de recerca reuneix els investigadors que treballen sobre un mateix tema o temes molt propers i que es donen suport mútuament, no només en les tasques del dia a dia, sinó també per poder assumir projectes complexos i presentar-se a les convocatòries de finançament que periòdicament fan les administracions. A la UdG hi ha quasi trenta grups de recerca vinculats d’alguna manera a l’àmbit tècnic, que comprenen una gran diversitat de camps. Heus-ne aquí una llista:
 • Agents Research Lab
 • Anàlisi del Procés Constructiu de l’Edificació
 • Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE)
 • Arquitectura i Territori
 • Comunicacions en Banda Ampla i Sistemes Distribuïts
 • CS. Construcció Sostenible
 • Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (PRODIS)
 • Enginyeria Agrària
 • Enginyeria de Control i Sistemes Intel•ligents (eXiT)
 • Enginyeria del Software, Lògica i Programació
 • Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions
 • Estadística i Anàlisi de Dades
 • Grup de Física Ambiental
 • Grup de Recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient (GREFEMA)
 • Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció (GREP)
 • Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica (GRMT)
 • Grup de Sistemes Complexos (GSC)
 • Informàtica Gràfica
 • Intervals Modals, Enginyeria de Sistemes i Control
 • Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP)
 • Metalls i Medi Ambient
 • Modelització Matemàtica de Processos Químics
 • Morfologia Estructural
 • Patologia Vegetal
 • Tecnologia Alimentària
 • Tecnologia de la Construcció: Edificació, Patrimoni i Territori
 • Unitat de Ciència del Sòl
 • Visió per Computador i Robòtica (Vicorob)
Consultant la base de dades GREC podrem veure el progrés que hi ha hagut en els indicadors de recerca de l’àmbit tècnic. Sabíeu que s’han presentat, des del 2000, quinze sol•licituds de patent? O que les contribucions fetes a congressos solen ser unes 250 de mitjana per any? Les publicacions en revistes han arribat a més de 160, de les quals quasi un 70 % són indexades (les revistes indexades són aquelles que apareixen en el Journal Citation Reports, que és una base de dades que identifica les revistes de més rellevància en els diferents camps d’investigació).
Contribucions especialment importants són les 88 tesis, tesines i treballs d’investigació que s’han presentat en el darrer trienni. Aquests treballs representen la primera aportació amb què els investigadors fonamenten la seva carrera de recerca. Són un treball ambiciós i llarg en el temps que es dirigeix cap a una aportació original.
Aquestes dades són uns indicadors de l’activitat de recerca, però...qui millor per introduir-nos en un camp nou del coneixement, obrir-nos perspectives, comentar les dificultats i les estratègies per superar-les o proposar-nos aplicacions que els mateixos membres dels grups de recerca? Aquesta revista digital es proposa presentar-vos-els al llarg dels pròxims números.

N. Gascons