Tècniques científiques integrades

Jordi Badosa (Física), Imma Bastida (Física), Isabel Casas (Biologia Celul·lar), Gemma Carreras (Biologia Celul·lar), Gracia Coll (Bioquímica), Jesús Colprim (Enginyeria Química), Marta Coma (Enginyeria Química), Marta Doncel (Botància), Ramon Ganigué (Enginyeria Química), Lídia Feliu (Química Orgànica), Helena Guash (Ecologia), M. Angeles Martínez (Química Inorgànica), Roger Mata (Geodinàmica), Anna Pla-Quintana (Química Orgànica), Sebastià Puig (Enginyeria Química), Agustí Rodríguez (Geodinàmica), Noemí Sánchez (Botànica), Sylvia Sancho (Biologia Celul·lar), Teresa Serra (Física), David Soler (Geodinàmica), Pere Tubert (Bioquímica)

Universitat de Girona. 2012. Edició electrònica.

© Dels textos: els autors corresponents

© D'aquesta edició: Universitat de Girona

Edita: Universitat de Girona.

ISBN: 978-84-8458-378-3

Dipòsit legal: GI-246-2012

Adreça: Universitat de Girona
Servei de Publicacions
Pl. Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel: 972 41 82 06

a/e: publicacions@udg.edu