Organització de la producció

Martí Casadesús, Rudi de Castro, Inés Ferrer, Gerusa Giménez, Empar Méndez, Catalina Pérez

Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte