Sistemes integrats de gestió: qualitat, medi ambient i prevenció. Presentacions

Gerusa Giménez, Núria Mancebo, Empar Méndez,
Martí Casadesús, Rafel Martí

Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte