Introducció a l'estadística aplicada per a educadors

Autores:
Judit Fullana Noell
Montse Tesouro Cid

Departament de Pedagogia