Projectes (Enginyeria Industrial)

J. Bellvehí i Casadellà i Xavier Espinach

Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
i
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte

 

Universitat de Girona. 2005. 1 ed. català.
Edició electrònica.

 

ISBN: 84-8458-226-4

 


Ressenya:

Aquest llibre ha de permetre desenvolupar els criteris que ens permeten d'establir la metodologia de treball que s'ha de  seguir en la redacció de Projectes. Tant des del punt de vista d'organització i de gestió, (pràctica i tècnica) i ha de garantir un correcte coneixement de tots i cadascun dels conceptes que intervenen i que permeten d'assolir el producte final: un document redactat pel projectista que recull l'objectiu pel qual ens ha estat encarregat i apte per fer-ne una realitat.