Tecnologia

El factor cost

A l’apartat de Tecnologia es crea un espai comú en el qual participem els diferents àmbits tecnològics que convivim en el marc de l’Escola Politècnica Superior, a partir de la reflexió sobre un tema transversal. En el primer número es va parlar de diferents maneres d’entendre la mesura de les longituds. En el segon les reflexions es van centrar en l’obsolescència tecnològica. En el tercer número el tema central han estat els imprevistos i la incertesa tècnica. En el quart número, el factor temps. La nova proposta per a aquest número 5 és la reflexió des de diferents perspectives de l'àmbit tecnològic sobre la incidència del factor cost.

Avaluació dels costos en la construcció
G. Barbeta.  Arquitecte i professor del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Sens dubte ens trobem en un canvi històric en la manera de construir l’hàbitat humà. La sostenibilitat ha sacsejat tots els àmbits socials, econòmics i productius. No és menyspreable que entre el 50% i el 80% del total de l’energia i materials emprats provenen del sector de la construcció, des de la fabricació i transport de materials fins a l’execució i funcionament dels edificis i ciutats. Tot i així, encara dissenyem edificis que consumeixen molta energia en calefacció i llum o utilitzem materials que necessiten un gran consum d’energia per extreure’ls, transportar-los, aplicar-los i reciclar-los. Potser és la inèrcia del mateix sistema productiu i econòmic i del poder qui ho alenteix?.
llegir +

Els costos d l'informàtica: videojocs com a cas d'estudi
G. Patow.   Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada

Des de sempre als qui estem en el món de la informàtica ens han fascinat els videojocs, ja que conjuguen bones històries, ambients absorbents i l’últim de la tecnologia en cada moment. Per tant, no és estrany sentir preguntes del tipus: “Què puc fer jo per aconseguir això que veiem a la imatge?”:
llegir +

Automatització, competivitat i costos
F. Coll.  Despartament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Vet aquí el que podria ser un diàleg entre en Jaume i en Pere, dos operaris d’una planta industrial, especialment en un temps crític com l’actual...
  • Estàs a l’aguait que ben aviat la línia de producció 1 s’automatitzarà?
  • Ja em veig el problema: el nostre lloc de treball perilla.
Pocs mesos abans, el diàleg que hi havia a gerència era d’un altre caire...
  • Les coses no van bé. Els últims tres mesos les vendes han baixat molt. Has pogut analitzar per què?
  • Doncs el que sí que he pogut constatar és que els nostres preus estan per sobre dels preus mitjans del mercat.
Aquests dos diàlegs ens porten a la pregunta:
llegir +

Els costos en la producció de llet de vaca

Ll. Bosch. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària;  Àrea de Producció Animal

Joan Pujol. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària;  Àrea d’Economia, Sociologia i Política Agrària

Dintre del sector agrari, un subsector que arrossega des de fa anys una situació de preus baixos (amb considerables oscil•lacions) i forta competència és el del boví de llet; dins de les causes d’aquesta situació complicada dels preus de la llet de vaca es poden trobar molts factors, entre els quals es podrien esmentar els tres següents: 1) el tipus de llet més venut (UHT, sotmesa a uperització, un tractament d’esterilització que consisteix a injectar a la llet vapor sobreescalfat, de manera que pugi a 150°C, i a eliminar-ne immediatament el vapor mentre es refreda al buit) es ven majoritàriament a grans cadenes de distribució i en forma de marques de distribució; a més, la llet és considerada un producte reclam en els lineals de les superfícies comercials, fets tots ells que impulsen el preu a la baixa; 2) Espanya és un mercat deficitari en llet de vaca (avantatge), però té un veí excedentari, França (inconvenient), i 3) la major part de la indústria i distribució de productes lactis està en mans de companyies franceses, que en els últims anys han incrementat la seva presència en el mercat espanyol.
llegir +