Presentació

Congenere neix com a espai comunicatiu per posar en comú diferents perspectives teòriques i empíriques sobre els models, processos i límits de la identitat que es manifesten en el discurs mediàtic. La primera edició ha contrastat l'opinió de professionals amb la recerca universitària per tractar la representació de gènere en l'estratègia publicitària amb un punt de partida: posar de manifest els estereotips de gènere que proposa la publicitat i que modelen la conducta de les persones, sobretot dels joves. En aquest sentit, es proposa debatre sobre la construcció mediàtica de la identitat, les formes d'exclusió, les interpretacions de la realitat i els formats culturals expressats en la publicitat. Tot plegat, prestant especial atenció a l'impacte que tenen els mitjans electrònics com a nou escenari audiovisual amb llenguatge propi.

El Congrés parteix d'un tema polèmic i transcendent que es pot abordar des de perspectives diverses: la dels sociòlegs, la dels creatius publicitaris, la dels programadors de mitjans i de cadenes de televisió, la dels representants d'entitats públiques (observatoris de publicitat, instituts governamentals de la dona, organismes que vetllen per la igualtat...) i la del professorat investigador de l'àmbit de la filosofia, de l'antropologia, de la llengua i de la comunicació. Alhora, la formulació d'aquest congrés coincideix amb un dels objectius del Pla de desenvolupament del mil·lenni de l'ONU: promoure la igualtat entre gèneres i l'autonomia de la dona.

El Congrés és una iniciativa del grup de recerca ARPA -Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals-, integrat per professorat propi de la UdG, de la UB, de la Universitat Europea Miguel de Cervantes de Valladolid i de la del País Basc, i compta amb la possibilitat d'establir sinergies de col·laboració amb diferents serveis de la UdG i amb diversos serveis socials dependents d'organismes públics.

Per tot això, pensem que aquest congrés pot aportar un corpus investigador interdisciplinari a un problema social que, lluny d'estar resolt, continua sent l'assignatura pendent d'una societat plenament democratitzada com la nostra: la violència de gènere, els estereotips i les desigualtats de gènere vehiculats per la publicitat.